Raspored

RASPORED GRUPNIH PROGRAMA – redovno se ažurira u zavisnosti od broja vežbača

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
09.00 bodyART,
10.00 trudnice,
11.00 trudnice,
12.00 trudnice,
18.45 pilates mix grupa
17.30 trudnice,
18.45 bodyART,
20.00 yoga
09.00 bodyART,
10.00 trudnice,
11.00 trudnice,
12.00 trudnice,
18.45 pilates mix grupa
17.30 trudnice,
18.45 bodyART,
20.00 yoga
09.00 bodyART,
10.00 trudnice,
11.00 trudnice,
12.00 trudnice,
18.45 pilates mix grupa,

Za sve programe (individualne, trudnice i grupe) kontankt telefon BMS Studija 060 011 6818
INDIVIDUALNI treninzi – termini su po dogovoru
Molimo trudnice da se pre dolaska na probni čas najave.