Program za decu

Za zdrav start i uspešan početak

pilates-kidsProgram obuhvata grupu vežbi za jačanje leđnih, trbušnih i mišića ramenog pojasa i kineziterapiju. Pomaže u ispravljanju nepravilnog držanja  i sprečava nastanak deformiteta kičmenog stuba.  Ovaj program je osmišljen tako da angažuje sve potrebne grupe mišića kod dece kako bi se sprečilo nastajanje deformiteta koje je kasnije teže korigovati. Ukoliko se deformitet već pojavio radi se na njegovom zaustavljanju i korekciji. Ciljanim korektivnim vežbama utiče se na pravilan rast i razvoj deteta i priprema ga za nesmetano bavljenje sportom.

Fokusiranje na veštine specifične za određeni sport, umesto na sveukupne fizičke veštine, ne samo da će ograničiti sposobnost dece i omladine da postignu uspeh van svog uskog fizičkog spektra, već može dovesti i do izgaranja, premora i sportskih povreda.  Vežbanje je važan deo života svake osobe pa tako i deteta. Vežbe su veoma važne za rast, razvoj i opšte zdravlje dece. Učešće u sportskim aktivnostima predstavlja odličan način vežbanja i postaje sve važnije detetu iz dana u dan.

U današnje  vreme, kada deca sve manje vremena provode u igri, uglavnom sedeći pored kompjutera ili gledajući televiziju, važno je da roditelji imaju svest o potrebi dece da se bave sportom na adekvatan način. Neophodno je da sport postane sastavni deo dečijeg  života, jer adekvatno osmišljeni programi i dozirane fizičke aktivnosti deci pružaju zadovoljstvo, zabavu i opuštanje.

Imajući ovo u vidu, BMS Studio vam nudi programe vežbi za decu uz koje će se vaše dete pravilno razvijati i sticati zdrave navike.